Galleri Sunvolden ”Det Heftige Maleriet” til 15 augusti (20 min fra Sandvika)

by Artnet Scandinavia on 08/01/2011

Post image for Galleri Sunvolden ”Det Heftige Maleriet” til 15 augusti (20 min fra Sandvika)

 

 

’Det Heftige Maleriet’, gruppeutstilling på Galleri Sundvolden

THOMAS KNARVIK:

Det er frustrerende å måtte sette ord på sine malerier til tross for alle tankerekker som har ledet mitt maleri frem til det de er i dag. Frustrasjon er i så måte et nøkkelord til det rommet hvor disse tankene svirrer hvileløst. En dag vil jeg forhåpentligvis gi de en mening ut over det rent historisk repetitive og estetiske.
I dag er de bare frustrerende.

Det heftige maleriet
ANNE BIRINGVAD, ESPEN RØISE, THOMAS KNARVIK OG AXEL TOSTRUP-EVENSEN

Det er fremfor alt den store kjærligheten til maleriet som medium som er iøynefallende når man ser den neste utstillingen. Denne utstillingens tre malere har ulik tilnærming til stoff et og innholdsmessig kan verkene tolkes i ulike retninger.
Fellestrekkene som binder disse sammen er det abstrakte maleriet , streben etter autensitet – det manuelle fysiske arbeidet som nedfelles i håndens bevegelser og penselen eller knivens spor i flaten, vekselvis også selve strukturene – bare i ulik målestokk, tidvis koloritten og en tilsynelatende redsel for ”den gode smak”.
Her er ingen jakt på esteterier, men en evig søken og undring over maleriets mangfoldige utfordringer og muligheter.

Det blir nå mulighet for å la seg rive med i disse lyse vinter-månedene og utstillingen kan sees som en videreføring/forlengelse av hotellets egen malerisamling.

Galleri Semmingsen

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: