Skånes Auktionsverk den 17 augusti inleds höstens kursverksamhet

by Artnet Scandinavia on 08/02/2011

Post image for Skånes Auktionsverk den 17 augusti inleds höstens kursverksamhet

Upplev och lär mer om föremålens, stilarnas och auktionernas spännande värld!

www.skanesauktionsverk.se

Onsdagen den 17 augusti inleds höstens kursverksamhet i form av en föreläsningsserie om stilperioderna i västerlandets konsthistoria. Vid varje mötestillfälle studerar vi även kommande auktions föremål och diskuterar möjligheter och fallgropar i auktionernas värld. Inför höstens kvalitetsauktion inbjudes kursdeltagarna till förhandsvisning med guidning.

Programmet innehåller även studiebesök på Kulturen i Lund där vi gör en stilhistorisk vandring genom ett antal seklers högreståndsmiljöer.

För att uppleva en autentisk slottsanläggning av högsta klass beger vi oss dessutom till Övedskloster, uppfört 1765-1776, med Carl Hårleman som arkitekt. Ciceron är baron Otto Ramel som tar oss med på en historisk resa genom slottets salar.

 

Program

  • Onsdagen den 17 augusti kl. 19.00 Tiden fram till renässansen

 

  • Onsdagen den 14 september kl. 19.00 Renässans, barock och rokoko

 

  • Onsdagen den 21 septemberi kl 18.00 Slottsbesök på Övedskloster

 

  • Onsdagen den 12 oktober kl. 19.00 Den gustavianska tiden och Karl Johan

 

  • Torsdagen den 17 november kl. 18.00 Förhandsvisning av kvalitetsauktionen

 

  • Onsdagen den 23 november kl. 18.00-22.00 Historicismen och kvalitetsauktionsvisning

 

  • Onsdagen den 7 december kl. 13.00-16.00 Besök på Kulturen i Lund

 

 • Onsdagen den 14 december kl. 19.00 Jugend, nationalromantik och 1920-talsklassicism

 

Föreläsningarna hålls i auktionslokalen på Ringvägen 48 i Landskrona. Priset är 1.800:- och inkluderar kaffe och kaka vid mötestillfällena i Landskrona samt inträdesavgifter vid studiebesöken. Transporter företas på egen hand.
Reservation lämnas för eventuella tidskorrigeringar.

Passa på och gör Er anmälan via formuläret på vår hemsida redan nu eller ring till vår kundtjänst på tel. 0418-59990. Kursavgiften inbetalas via bankgiro 5746-7623. Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och eventuell e-mailadress! OBS! Inbetald kursavgift bekräftar Er anmälan.

För frågor kontakta gärna kursledare Staffan Sjöberg, Fil. kand. i
konstvetenskap och intendent vid auktionshuset, på tel. 0709-216802.

Hjärtligt välkomna
Staffan Sjöberg

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: