Robert Hancock

Post image for Robert Hancock

STUDIER:
Konstindustriella Högskolan, Helsingfors, 1931-35
Académie Libre, Stockholm, 1947
André Lhote, Fernand Lèger, Paris, 1947-50
Studieresor: Nordiska länderna, Holland, Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och England

SEPARATUTSTÄLLNINGAR:
Stockholm 1950, 1951
Linköping 1952
Falun 1952
Norrköping 1953
Helsingfors (Hörhammer) 1990
Uppsala (Galleri Luciano) 1990

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR:
Botnia Biennalen, Raumo
Grönland, Island och Färöarna, ”Mitt Åland”

OFFENTLIGA ARBETEN:
Monumentalmålning i ungdomsföreningens lokal, Abrahamsberg, Stockholm
Altartavla till Finlands sjömanskyrka i Amsterdam


[gravityform id=4 name=Förfråganangående konstverk:]