Maria Boczewska

Post image for Maria Boczewska
 

Skulptur och arkitektstudier vid Konstakademin i Warszawa.


Vinner tillsammans med tre konstnärer första priset i en internationell tävling gällande monumentet vid Grisbukten på Kuba, och bor där ett år för att arbeta med projektet.

Flyttar till Sverige och börjar en intensiv och kreativ period.

Nacka kommuns kulturstipendium.

Konstakademins stipendium.

Konstnärsnämndens stipendium.

Flyttar till Alicanteprovinsen i Spanien
[gravityform id=4 name=Förfråganangående konstverk:]