Galerie BEL’ART visar utställning av Lars-Gunnar Nordström 21 april – 16 maj

by Artnet Scandinavia on 04/23/2012

Post image for Galerie BEL’ART visar utställning av  Lars-Gunnar Nordström 21 april – 16 maj

Lars-Gunnar Nordström – måleri från 1950-talet

Vernissage lördagen den 21 april 2012, klockan 13 – 16
Klockan 14 inviger K G Nilson

I den nordiska konsten efter omkring 1950 står Lars-Gunnar Nordström i en fast och stark position som en pionjär. Han har inte samma koreografiska lätthet i sitt måleri som Richard Mortensen. Inte heller har han den mjuka porösa ansättningen av färgen och lätt böjda konturspröjsar som Baertling med åren åstadkom. I gengäld har han nått en tyngd som gör hans måleri hållbart i den tunga brutala betongartitekturen. Liksom Baertling prövar han att lyfta ut de målade formerna tredimentionellt i offentliga monument, som gör den nya urbana miljön mer lätt att leva i. Han ser färgerna som dynamiska krafter vilka bidrar till ett formellt system. De ger bränslet i motorn, har han sagt. Han ger de blanka ytorna kraft att vidgas och krympa, gå mot betraktaren eller avlägsna sig från dem. Vissa formella system får som gallerverk växlande ljus och färg i bakgrunden. Han har också förstått att skapa reflexer i sin konst, som slår mot betraktaren.
Allt det som jag nu har försökt tolka gör honom till en av samtidens stora konstnärer på en huvudlinje där man finner Herbin, Gorin, Magnelli, Albers, Dewasne, Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Olle Baertling och Erik H Olson. Det finns styrka och klarhet i Nubbens agerande. (Teddy Brunius, del av förord, 2003).

L-G Nordström är en av de betydande Nordiska konstnärerna efter andra världskriget. Han föddes i Helsingfors 1924. Där bor och verkar han fortfarande.

Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm
tel: 08-611 60 52, www.belart.se 

se   utvalda verk,

läs mer om konstnären

 

VIDEOK G Nilson om Lars-Gunnar Nordström på Galerie Bel’Art

Invigning av utställningen: L-G Nordström – måleri från 50-talet.
Den 21 april 2012. Gå till video.


Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: