Hallands Auktionsverk månadsauktion 31 mars start kl 16.00

by Artnet Scandinavia on 03/21/2011

Post image for Hallands Auktionsverk månadsauktion 31 mars start kl 16.00

Blandade känslor drabbas man onekligen av när man betraktar detta verk av konstnärinnan med Sveriges kanske längsta namn; Marie Louise De Geer Bergenstråhle Ekman (det lär till och med ha funnits ett Fuchs någonstans…).

Det heter också mycket riktigt Hommage à ’Baertling och de Chirico’, men har – noga räknat – ytterligare en, något mera svårattribuerad, influens i form av det lilla bröst som irrar omkring i bilden.

Värderingen är 5.-6.000 kronor på marsauktionen den 31/3.

KATALOG


Se tiderna för auktioner och visning i auktionskalendern.

in- och utlämning:
Kontoret håller öppet 14-17 varje helgfri vardag. Övriga tider enligt överenskommelse.
För att vara på den säkra sidan; slå en signal på 035-156900 och säkerställ att vi är inne vid önskad tidpunkt.

värdering:
Ring! Vi gör gärna hembesök.

Nässjögatan 6, 302 47 Halmstad tel 035-15 69 00 fax 035-15 69 05
www.hallandsauktionsverk.se mail info@hallandsauktionsverk.se

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: