Galleri A Oslo Åpning torsdag 13 jan 18-20

by Artnet Scandinavia on 01/07/2011

Post image for Galleri A Oslo  Åpning torsdag 13 jan 18-20

Galleri A viser to generasjoner Nerdrum elever i Galleri A og Galleri A minor.

Trine Folmoe var elev mellom 1983 og 1985.

Thomas Klever har får korrektur på bilder siden 1995.

Han var heltidselev i 2008 og var deltidselev 1 2009 – 10.

I disse utstillingene viser Trine Folmoe mytologiske erotiske arketyper.

Karakterene er dristige, men verken bebreidende eller selvforherligende; avkledde, men ikke utsatte.

Thomas Klevjer fremstiller grunnleggende og tidløse oljemalerier

med menneskelig og mellommenneskelige temaer, ribbet for referanser knyttet til tid og sted.

I myten fanger et folks felles poetiske innsats gjenstanden nøyaktig slik det er mulig for det kjødelige øyet

– Richard Wagner

På separatutstillingen Eros & Agape utforsker Trine Folmoe mytologiske arketyper. Deler av hennes kjente visuelle inntrykk er å finne også her, men den direkte dialogen med århundrers underbevisste tankegods er tydeligere i dette knippe malerier enn i noen av hennes tidligere arbeider. Motivene er gjennomført mytiske: dristige, men verken bebreidende eller selvforherligende; avkledde, men ikke utsatte. Med halvguders selvfølgelighet byr de på seg selv, og oppmuntrer til granskning av noen av de mange helheter som finnes hos den som betrakter dem.

Trine begår aldri den intellektuelle feilslutning å tvile på motivenes overførbarhet ved åpenbare forklaringer, sidestillinger, eller en tvilende scenografs oppdateringer. Hun stoler blindt på et bildes selvstendighet. Likevel er det ikke snakk om stilisert fremstilling eller gjenkjennbarhetsfrembringende inntrykk av reproduksjon. Det er nettopp gjennom den oppriktige innlevelsen i motivene at de fremstår som produksjonen til en “innfødt”.

Tolkning avvæpner en myte for sin kraft, slik drømmetydning dissekerer en fantasi. Trines behandling skal heller omtales som gjendiktning, eller simpelthen som uredd deltagelse. Hennes verker på denne utstillingen er å regne som skyggespill uten dukker, som et rop mot et ekko. De er unike variasjoner over et ledemotiv fra urtilstanden.

La Trine Folmoe invitere deg til innblikk i hennes Pantheon slik hun har latt det avleire seg på lerretene, opplev hvordan mytene plasserer deg selv slik hun i tur har anordnet dem. I hennes egne ord:

jeg har ingen intellektuell tilnærming til myter, men mer en nostalgisk lengsel mot tapte livstilstander. Jeg forsøker å gestalte en drømmeverden med skikkelser som boltrer seg i sin egen selvfølgelighet gjennom å betrakte kroppens livfullhet. For noen vil både anstrengelsen og resultatet være vanskelig å akseptere, men mitt håp er at enkelte vil finne det befriende å oppleve overskuddet som avsløres av menneskekroppens forskjelligartede uttrykk og sanselige bevegelser. Til dette studium er myteverdenen en uutømmelig motivkilde.

– Trine Folmoe

Alexander Z. Ibsen

22 oljemalerier fra kr. 20.000- til kr. 160.000,-

For mer informasjon:

http://www.galleri-a.no/main.php?id=utstilling&utstillingid=1294311687

Oljemalerier og grafikk fra kr. 8.000,- til kr. 150.000,-

Vedlagte bilder:

RESPONS, olje på lerret, 236 x 236 cm, kr. 150.000,-

SVEVENDE; olje på lerret, 135 x 135 cm, kr. 90.000,-

Vennlig hilsen,

Andreas Engelstad

Galleri A & Galleri A minor

Vibes gate 13 & 12

0356 Oslo

Norway

Tel: +47 992 622 07

Fax: +47 22 46 87 06

Email: andreas@galleri-a.no

Web:  www.galleri-a.noRelated Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: