Blomqvist Auksjoner SISTE INNLEVERINGSFRIST 8. APRIL !

by Artnet Scandinavia on 04/05/2016

Post image for Blomqvist Auksjoner SISTE INNLEVERINGSFRIST 8. APRIL !
SISTE INNLEVERINGSFRIST 8. APRIL!

Vi tar nå imot eksklusive topparbeider av moderne og klassisk kunst, arbeider av Edvard Munch og andre betydningsfulle kunstnere. Vi søker bl.a. etter:
Hans F. Gude / Oda Krohg / Chr Skredsvig / Nikolai Astrup / Else Hagen / Hans Heyerdahl / Asta Nørregaard / Harald Sohlberg / Adolph Tidemand / Erik Werenskiold / Marie Løkke / Eilif Peterssen / Peder Balke / Sofie Werenskiold / Sofie Thomesen / Frits Thaulow / Axel Ender / Ragnhild Beichmann / Thomas Fearnley / Aase Texmon-Rygh / Theodor Kittelsen / Harriet Backer / JC Dahl / Amaldus Nielsen / Kitty Kielland / Mathilde Dietrichson / JF Eckersberg / Chr Krohg / Knut Baade / Elisabeth Sinding / Gerhard Munthe / Synnøve Anker Aurdal / Oluf Wold-Torne / Lars Hertervig / Kai Fjell / Ragnhild Keyser / Xan Krohn / Joan Miró / Pablo Picasso / Marc Chagall / Charlotte Wankel / Ludvig Eikaas / Jakob Weidemann / Jens Johannessen / Andy Warhol / Gunnar S. Gundersen / Anna-Eva Bergman / Aage Storstein / Reidar Aulie / Frida Hansen / Thv Erichsen / Kira Wager / Henrik Lund / Arnold Haukeland / Arne Ekeland / Arne Kavli / Olivier Debré / Hanna Ryggen / Knut Rose / Johs Rian / Odd Tandberg / Lars Tiller / Hanne Borchgrevink / Ludvig Karsten / Henrik Sørensen / Thore Heramb / Gunnvor Advocaat / Rolf Nesch / Ryszard Warsinski / Inger SitterTa kontakt for en fohåndsvurdering 22 70 87 70 / kunst@blomqvist.no

BECKER480


BLOMQVIST KUNSTHANDEL AS
Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo
Telefon 22 70 87 70 kunst@blomqvist.no blomqvist.no

Previous post:

Next post: