Blomqvist Oslo Se katalogen for brennevin Mars 2018 her, avsluttes 8. mars

by Artnet Scandinavia on 03/03/2018

Post image for Blomqvist Oslo Se katalogen for brennevin Mars 2018 her, avsluttes 8. mars

Neste auksjon avsluttes 8. mars

Se katalogen for brennevin Mars 2018 her

Katalog brennevin Mars 2018 (PDF)

Katalog brennevin Mars 2018 (XLS)

SE TILSLAGSLISTEN FOR VINAUKSJONEN FEBRUAR 2018 HER

Endringer i distribusjon:

Det jobbes intensivt for å utvide distribusjonen på denne auksjonen, slik at viner kan utleveres ved Vinmonopol i flere Norske byer. Følg med på vinmonopolet.no for mer informasjon.

Endringer ved utlevering i Oslo:

Hentefristen blir utvidet til 14 dager. Etter 14 dager (fra 4. mars) vil det automatisk påløpe lagerleie på kr.140,- per objektnummer (lot) per påbegynte uke.

All innlevering og utlevering av vin skjer i lokalene til Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre åpningstider er mandag – fredag 11 – 17 og lørdag 12 – 15.

VERDIVURDERING OG INNLEVERING TIL KOMMENDE AUKSJONER

Ønsker du å selge må du ta kontakt med Sara Frimanslund, ansvarlig for auksjoner ved Vinmonopolet, auksjoner@vinmonopolet.no eller telefon 957 07 735 for en verdivurdering. Vi fyller opp auksjonene fortløpende og de kan bli fulle før innleveringsfristen. Katalogen publiseres på vår nettside 10 -12 dager før auksjonen.

Related Images:

Previous post:

Next post: