Auktionsverket ”Man kan sina varor, uti hastighet, till reda penningar vända”

by Artnet Scandinavia on 02/14/2018

Post image for Auktionsverket ”Man kan sina varor, uti hastighet, till reda penningar vända”

 

GAMLA IDEAL FÖR FRAMTIDEN

Redan 1674 lade överståthållaren Claes Rålamb grunden för Stockholms Auktionsverks framgångsrika 
affärs idé:

”Man kan sina varor, uti hastighet, till reda penningar vända”

Kort sagt – det ska vara snabbt och enkelt att sälja föremål till bästa pris. Alltsedan dess har det varit vår drivkraft att skapa värden för våra kunder – såväl säljare som köpare. 

– Vi arbetar oavbrutet med att förbättra och tillgängliggöra våra produkter inom alla segment. Stockholms Auktionsverk har en mycket god affärsmässig utveckling inom våra onlineauktioner. Samtidigt bedömer vi att den traditionella slagauktionen är redo att bli än mer slagkraftig på en internationell marknad där olika aktörer efterfrågar konstobjekt av yppersta kvalitet , säger VD Niclas Forsman.

Utvecklingen ligger helt i linje med företagets snart 350-åriga affärs idé vars betydelse är lika värdeskapande då som nu. Under våren kommer två koncept att bli fyra för att kunna erbjuda mer skräddarsydda lösningar, allt för att sätta våra kunder i främsta fokus. Både som säljare och köpare.

Välkommen att gå en ny vår till mötes med Stockholms Auktionsverk!

ONLINE 

Vår klassiska stadsauktion sedan 1674 i digitalt format, här byter alla typer av föremål
ägare 365 dagar om året. Visning sker på våra respektive filialer i Stockholm, Malmö, 
Göteborg, Helsingborg och Helsingfors. Med jämna mellanrum förekommer också specialauktioner och samlingar, t ex asiatiskt, konst, klockor och vapen.

SELECTED 

Under hela säsongen kommer vi att erbjuda noga utvalda objekt som säljs kontinuerligt online. Våra erfarna specialister gör urvalet, katalogiseringen och finns till hands för att besvara frågor kring föremålet. Vår verksamhet bygger på förtroende, kunskap, tradition och personliga kontakter. 

COLLECTION 

Varje säsong visar vi ett urval av kollektioner inom olika områden och epoker på 
Nybrogatan 32 med avslut online. Här kan enskilda samlingar presenteras liksom
kvalitetsauktioner med handplockade objekt inom exempelvis konst, design, antikviteter
och smycken. Vi kan också erbjuda enskilda privata samlingar med konst eller dylikt ett
attraktivt försäljningsalternativ. Biby Fideikommiss är ett exempel på en tidigare framgångsrik försäljning. 

THE EVENING SALE 

The Grand Finale som kröner varje säsong med ett stilsäkert urval av det bästa som finns
att erbjuda från alla epoker och föremålsområden inom Fine Art. Den exklusiva visningen sker på Nybrogatan 32 och avslutas med en klassiska slagauktion på kvällstid.

» Välkommen att kontakta våra specialister för inlämning och värdering inför vårens auktioner

 
 
 

Vårens auktionsschema för Collection & The Evening Sale

Experiment – photographs by Åke E:son Lindman
Auktion 26 mars

A Collector’s Home – Tàpies & Africana
Auktion 26 mars

Art & Antiques 
Auktion 12 mars 

Contemporary

Auktion 16 april

Jewellery
Auktion 9 maj

Photography & Design
Auktion 9 maj

The Evening Sale
Auktion 5 juni

Asian Sale
Auktion 7 juni

Art & Antiques
Auktion 18 juni

Books, Maps & Manuscripts

Auktion 18 juni

 

Related Images:

Previous post:

Next post: