Crafoord Auktioner en samling Böcker, handskrifter & autografer

by Artnet Scandinavia on 01/29/2018

Post image for Crafoord Auktioner en samling Böcker, handskrifter & autografer

Böcker, handskrifter & autografer

På nytt presenterar Crafoord Auktioner en samling varierad antikvarisk litteratur samt autografer & handskrifter online på auctionet.com. Bland böckerna finns t ex en intressant samling äldre juridisk litteratur ur framlidne Lundaprofessorn Per-Edwin Walléns bibliotek. I avdelningen för äldre litteratur finns det flera intressanta arbeten i historia, t ex kungörelser om de dansk-svenska krigen eller varför inte Haquin Spegels ganska sällsynta ordbok ”Glossarium Sven-Gothicum” tryckt här i Lund 1712.
I det modernare segmentet återfinns t ex en komplett svit av den berömda tidskriften ”Le Surrealisme meme” i fem nummer mellan 1956 och 1959 och under ledning av André Breton. Än mer samtida är Peter Pluntkys märkvärda och prisbelönta bok ”Tunga varumärken” med metallpärmar som innehåller emaljskyltar i reklam.
För handskriftssamlaren finns exempelvis brev av inte mindre än tre svenska nobelpristagare i litteratur; Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam och Erik Axel Karlfeldt, medan det för autografsamlarna som vanligt liknar en påse gott och blandat med alltifrån kungligheter till svenska stjärnor, världsberömda skådespelare och internationella storheter inom politik och idrott.

Mycket nöje!

Torgny Schunnesson

För frågor om böckerna och inlämning till kommande bokauktioner, vänligen kontakta vår värderingsman för böcker Torgny Schunnesson.

telefon 070-584 48 17
torgny@schunnesson.com

Related Images:

Previous post:

Next post: