Blomqvist Oslo Norsk minimalisme?» torsdag 6. september kl 18.00

by Artnet Scandinavia on 09/07/2018

Post image for Blomqvist Oslo Norsk minimalisme?» torsdag 6. september kl 18.00
Velkommen til åpningen av gruppeutstillingen
«Norsk minimalisme?» torsdag 6. september kl 18.00

Utstillingen består av verk fra perioden 1968-2018 av en rekke norske kunstnere. Arbeidene har til felles at de slekter på klassisk minimale uttrykk, enten som referanser til eller kritikk av eksempelvis det monokrome maleriet eller romfenomenologiske skulpturarbeider.De fleste verkene er til salgs, mens noen er innlånt til utstillingen. For komplett verksliste og mer informasjon, ta kontakt med utstillingens kurator, Erlend Hammer.Øystein Aasan, Anna-Eva Bergman, Paul Brand, Jan Christensen, Jeannette Christensen, AK Dolven, Dag Erik Elgin, Marius Engh, Herman Hebler, Knut Henrik Henriksen, Johanne Hestvold, Ane Mette Hol, Tarjei Bodin Larsen, Victor Lind, Josefine Lyche, Arne Malmedal, Anders Sletvold Moe, Kristin Nordhøy, Terje Roalkvam, Mouche Thomsen, Gerd Tinglum, Kåre Tveter, Lars Monrad Vaage.


BLOMQVIST KUNSTHANDEL AS
Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo
Telefon 22 70 87 70
kunst@blomqvist.no
www.blomqvist.no

80

Related Images:

Previous post:

Next post: