Waldemarsudde Prins Eugen utställning 17 mars -13 maj 2012

by Artnet Scandinavia on 03/16/2012

Post image for Waldemarsudde Prins Eugen utställning 17 mars -13 maj 2012

 

Hanna Pauli, Porträtt av Georg Pauli, 1886/1887. Olja på duk, Foto: Per Myrehed

17 mars – 13 maj, 2012

Prins Eugen (1865-1947) var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare. I Waldemarsuddes konstsamling förenas prinsens egen konstnärliga produktion med verk av andra konstnärer och i detta spännande möte får besökarna bekanta sig med dåtidens främsta konstutövare. 17 mars öppnar en utställning med ett stort antal verk av såväl prins Eugen som ur hans samling med fokus på medlemmar i Konstnärsförbundet och konstnärer med koppling till förbundet.

Prins Eugen hade efter sin död 1947 överlämnat sitt hem med konstsamlingar till svenska staten och i slutet av juni 1948 öppnade Prins Eugens Waldemarsudde sina portar för allmänheten. Det var då den största konstdonation som gjorts i Sverige och det nya museet blev ett av Sveriges mest uppskattade och välbesökta konstmuseer.

Prins Eugen hade under sitt liv en central plats i svenskt konstliv, han var prinsen som blev konstnär, konstsamlare, konstpolitiker och grundare av ett museum. Eugen studerade i Paris vid 1880-talets slut, där han kom i kontakt med svenska konstnärer som blev hans vänner för livet. Prins Eugen var verksam som samlare under 60 år. Hans långa liv och aktiva ställningstagande i det svenska konstlivet satte självfallet spår i hans konstsamlande och därmed i samlingen. Samlingarna på Waldemarsudde innehåller ett rikt och representativt urval över den svenska bildkonsten från 1900-talets första hälft. I samlingarna finns även verk av konstnärer från övriga Norden samt Frankrike.

Samlingarna om runt 7000 verk av omkring 400 konstnärer innefattar bland annat måleri – som utgör dess huvuddel – skulptur, handteckning, grafik och medaljkonst. Den präglas av Eugens personliga smak och hans frisinnade inställning till den moderna konsten. Genom sina inköp gjorde han betydande insatser för att stödja yngre konstnärer vars position därmed förbättrades.

Under sin studietid i Paris kom han i kontakt med några av de tongivande konstnärerna i sin generation. Med tiden kom han att stå nära denna grupp som 1886 bildat Konstnärsförbundet och stod i opposition mot Konstakademien. De krävde reformer av akademins organisation, undervisning och utställningsverksamhet. Verk av flera av förbundets medlemmar ingår i konstsamlingen och kommer att visas i utställningen, exempelvis Anders Zorn, Richard Bergh och Ernst Josephson. Andra konstnärer ur denna generation som ingår i samlingen och kommer visas är bl.a. Karl Nordström, Hanna Pauli, Eugène Jansson, Mina Carlsson-Bredberg, Bruno Liljefors och Sigrid Hjertén.

www.waldemarsudde.se

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: