Bukowskis Stockholm Utställning på Bukowskis 23 – 31 januari Berzelii Park 1

by Artnet Scandinavia on 01/23/2018

Post image for Bukowskis  Stockholm Utställning på Bukowskis 23 – 31 januari Berzelii Park 1

Plats: Berzelii Park 1 i Stockholm
Öppet: mån–fre kl 11–17, lör och sön kl 12–16
Öppen visning lördag 27 januari kl 12.30. Specialist Cecilia Berggren presenterar utställningen.

Vid första anblicken ter de sig som varandras motpoler, den ena sprungen ur den surrealistiska, modernismens vagga i Paris och den andra skolad ett 40-tal år senare under 1960-talet. Båda har varsitt skulpturalt uttryck, den ena huvudsakligen i brons, den andra i gips. Men lika mycket som skiljer dem åt, lika mycket förenar dem. Både Eric Grate och Eva Lange har hämtat mycket av sin inspiration från naturen såväl som från den förhistoriska kykladiska konsten som folkloristisk afrikansk skulptur. Med utgångspunkt från detta kulturella arv har de båda format sitt eget, högst personliga formspråk där de renodlat och reducerat de föreställande elementen där endast det mest essentiella återstår.

Pontus Grate, Eric Grates son, ger en fördjupande text om verken i utställningen, läs den här >
Konstnär Curt Asker skriver om Eva Langes konstnärskap, läs hela texten här >

Related Images:

Previous post:

Next post: