Blomqvist Auksjoner Oslo Aksel Waldemar Johannessen 10 august kl 18.00

by Artnet Scandinavia on 08/05/2017

Post image for Blomqvist Auksjoner Oslo Aksel Waldemar Johannessen 10 august kl 18.00
Aksel Waldemar Johannessen – En unik kunstnerskjebne i Oslo
Åpner torsdag 10. august kl 1800 


Utstillingen viser malerier av Aksel Waldemar Johannessen. De fleste verkene tilhører Haakon Mehren og hans familie, disse er tilbudt Oslo Kommune i gave. 
Oslos befolkning, er rollen kunstneren har som skildrer av livet på skyggesiden av det som den gang het Kristiania. Vi finner ikke noen parallell i samtdens norske maleri til dette. Fortsatt evner Johannessens utrykksladede skildringer av prostituerte, fylliker og arbeidsløse å vekke sterke følelser. Bildenes form, som veksler mellomrealisme og en opprevet ekspresjonisme, utgjør også et særegent innslag i periodens norske kunst – som det fortsatt står strid om kvaliteten av. Johannessens kunst er altså noe så sjeldent som et kontroversielt emne 95 år etter kunstneres død! I tillegg til å skildre datidens slum, som det nå finnes få spor igjen av, viser utstillingen også Johannessens landskapskunst, som kom til under opphold i Asker, der det dannet seg en kunstnerkoloni med familien Garborg som sentrum.
Til grunn for ønsket om å hedre kunstneren og hans forhold til Oslo ligger også den avgjørende rollen han og hans hustru Anna spilte i utviklingen an den norske bunadskulturen og av det Norske Teatret.

 

Related Images:

Previous post:

Next post: