Artnet Scandinavia visar målningar av den Kinesiska konstnären WU HAO

Post image for Artnet Scandinavia visar målningar av den Kinesiska konstnären WU HAO

by Artnet Scandinavia on 09/15/2011

WU HAO


Titel ”Fructus” 130×97 cm. Pris  8000 Eur

KATALOG

 

Kinesisk konstnär, Född  21 september 1973  Bejing.
bor och arbetar i Paris.

Frimärken för det Kinesiska Postverket1999: ” Rådjur i Hainan” – serie av 4 Frimärken
1998: ”Fisk i undervattensvärlden” – serie 8 Frimärken
1998: ”Arkitektur i Dai Kina” – en serie av fyra FrimärkenUtmärkelser
2004: International Symposium 1 pris Art Dubai Emaar- konferensen2007: filosofie doktor i Kina – Peking University (pågår)2001: Högre National diplom i bildkonst – National School of Fine Arts de Paris
2001: Nutida konsthantverk i Europa” – Konsthögskolan i Canton
1999: Hitta min väg – Hong Kong Institute of Education
1999: Föreläsningar som gästprofessor – Konsthögskolan i CantonUtbildning
1996: Masters of Decorative Arts – Akademien för konst och design i Kina-Beijing

Chinese artist, born September 21, 1973 Bejing.
Lives and works in Paris.

Education
1996: Masters of Decorative Arts – Academy of Art and Design in China-Beijing

Works
Stamps of the Chinese Post Office
1999: ”Roe deer in Hainan” – series of 4 Stamps
1998: ”Fish in the underwater world” – series of 8 Stamps
1998: ”Architecture in the Dai of China” – a series of four stamps

Awards
2007: Doctor of Philosophy in China – Peking University (in progress)

2004: International Symposium – Art Dubai Emaar Conference
2001: Higher National Diploma in Fine Arts – National School of Fine Arts, Paris
2001: Contemporary art in Europe ”- Art School in Canton
1999: Find my way – Hong Kong Institute of Education
1999: Lectures by Visiting Professor – School of Fine Arts in Canton

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: