Åmells Nils Dardel människan, målaren, myten Nils Dardel 11 oktober

by Artnet Scandinavia on 10/05/2014

Post image for Åmells Nils Dardel människan, målaren, myten Nils Dardel 11 oktober

Åmells Konsthandel Stockholm

Nils Dardel människan, målaren, myten
Den 11 oktober öppnas Åmells temautställning med en av de viktigaste representanterna för modernt svenskt måleri: Nils Dardel.

Nils Dardel (1888–1943) är en av den svenska modernismens förgrundsgestalter. Hans samlade produktion har ofta liknats vid en målad dagbok; en uppfattning som betonar det nära sambandet mellan konstnärens liv och verk. Samtidigt är han otvivelaktigt en av de mest mytomspunna gestalterna i svensk konsthistoria. Kanske är det just de suddiga gränserna mellan verklighet, fantasi och myt som gör Nils Dardels konstnärskap så spännande.

Många av oss vill gärna tolka hans bilder i ett sammanhang och är redan styrda av den kunskap vi har om konstnären. Men riktigt intressant blir mötet med hans konst först när vi börjar fundera över vad det är som präglar vår upplevelse av den: är det människan,målaren eller myten Dardel?

I utställningen visas närmare 30 verk av Nils Dardel –akvareller, oljemålningar och teckningar – som samtliga är i privat ägo. Flera av dem har idag ikonisk status och har redan ställts ut många gånger i museala sammanhang. Andra är, den höga kvaliteten till trots, tämligen okända för allmänheten och har sällan eller aldrig visats publikt tidigare. Nu ges alltså en unik möjlighet att fördjupa bekantskapen med Nils Dardels bildvärld.

Related Images:

Previous post:

Next post: