MARKET Nordens ledande mässa för samtidskonst 18 – 20 februari

by Artnet Scandinavia on 02/08/2011

Post image for MARKET Nordens ledande mässa för samtidskonst  18 – 20 februari

MARKET 2011 18–20 februari

Nordens ledande mässa för samtidskonst, en exklusiv mötesplats för den nordiska konstscenen på Konstakademien i Stockholm.

För sjätte året i rad samlar MARKET Nordens främsta gallerier och konstnärer och erbjuder alla konstintresserade ett brett urval av den samtida konstvärlden.

39 gallerier från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island deltar.

Inom samtidskonsten är Norden en stark region med framträdande konstnärer, gallerier och institutioner. På MARKET samlas de ledande gallerierna och tillsammans ger deras närvaro en god bild av vad som pågår just nu, både i Norden och på den internationella konstscenen. Antalet ansökningar har aldrig varit större än till mässan 2011 och för att få med fler gallerier har vi montrar även i Högtidssalen. Seminarieprogrammet, som brukar äga rum där, hålls istället i det fina biblioteket.

Bland deltagarna märks bland andra Nicolai Wallner och Nils Staerk från Danmark, i8 gallery från Island, Gallery Riis från Norge och Gallery Kalhaama & Piippo Contemporary från Finland. Den allt starkare nordiska profilen är vi väldigt glada över.

Seminarieprogrammet MARKET Talks: ”Förändrad spelplan”
Konstfältet formas av sina aktörer i ett dynamiskt och ständigt pågående växelspel mellan konstnärer, kritiker, curatorer, gallerister och samlare. Självklart spelar också andra samhälleliga faktorer in och påverkar konstens förutsättningar. Den tilltagande globaliseringen har förändrat förutsättningarna för konsten på ett genomgripande sätt och på hemmaplan har Moderna Museet fått en ny chef. Vad detta innebär och vilka planer som finns för framtiden diskuteras i två samtal ledda av Niclas Östlind.  Programmet inleds dock med en personlig betraktelse över samlandets drivkrafter och innebörder.

Lördag 19 februari i Biblioteket, Konstakademien, plan 1

13.00 Om samlande: Jonas Gardell, författare och artist
14.00 Moderna Museet – då, nu och snart: Daniel Birnbaum, överintendent
15.00 En värld av konst: Ronald Jones, professor på Konstfack, och Emma Stenström, docent på Handelshögskolan och gästprofessor på Konstfack. (Samtalet är på engelska)

Förutom huvudmässan har MARKET också tre specialavdelningar:
MARKET Emerging för nyetablerade gallerier med en uttalat ung profil i sitt utställningsprogram.
MARKET Editions & Multiples för gallerier som arbetar med högkvalitativa editioner och multiplar.
MARKET At Large för konstprojekt i större format, några specifikt framtagna för MARKET.
En nyhet är också att bokhandeln Konst-ig finns på plats med ett specialurval av artist books och publikationer anpassade för mässan.

I anslutning till MARKET genomförs Gallerinatten i Stockholm. På lördag 19 februari kommer många gallerier att hålla öppet till ca kl 20.00. Flera vernissager och specialvisningar äger rum.

Vi ser fram emot att få välkomna er till MARKET 2011.

Presskontakt:
Anna-Karin Helgesson            press@market-art.se www.market-art.se

Deltagande gallerier MARKET 2011

Andréhn-Schiptjenko – Stockholm, SE
Björkholmen Gallery – Stockholm, SE
Christian Larsen – Stockholm, SE
David Risley Gallery – Köpenhamn, DK
Elastic – Malmö, SE
Galerie Anhava – Helsingfors, FI
Galerie Leger – Malmö, SE
Galerie Nordenhake – Stockholm/Berlin, SE
Galleri Andersson Sandström – Stockholm/Umeå, SE
Galleri Bo Bjerggaard – Köpenhamn, DK
Galleri Charlotte Lund –  Stockholm, SE
Galleri Christina Wilson – Köpenhamn, DK
Galleri Erik Steen –  Oslo, NO
Galleri Flach –  Stockholm, SE
Galleri Gunnar Olsson – Stockholm, SE
Galleri Magnus Karlsson – Stockholm, SE
Galleri Magnus Åklundh – Malmö, SE
Galleri Nicolai Wallner – Köpenhamn, DK
Galleri Opdahl –  Stavanger, NO
Galleri Riis – Oslo, NO
Galleri Susanne Ottesen – Köpenhamn, DK
Galleria Heino – Helsingfors, FI
Gallery Kalhama & Piippo Contemporary – Helsingfors, FI
Gallery Niklas Belenius – Stockholm, SE
Gun Gallery – Stockholm, SE
i8 gallery – Reykjavik, IS
Milliken – Stockholm, SE
Nils Stærk – Köpenhamn, DK
Peter Bergman – Stockholm, SE
Peter Lav Gallery – Köpenhamn, DK
Stene Projects – Stockholm, SE
Thomassen – Göteborg, SE
Wetterling Gallery – Stockholm/Göteborg, SE
MARKET Emerging
Beaver Projects – Köpenhamn, DK
Crystal  – Stockholm, SE
Nordin Gallery – Stockholm, SE
S.P.G – Stockholm, SE
MARKET Editions & Multiples
Atelje Larsen – Helsingborg, SE
dep,art,ment – Stockholm, SE
Sponsorer och samarbetspartners:

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: