Uppsala Auktionskammare Månadskvalitè auktion 30-31 Januari Kl 15.00

by Artnet Scandinavia on 01/20/2012

Post image for Uppsala Auktionskammare  Månadskvalitè  auktion 30-31 Januari Kl 15.00

Bild Gerda Sprinchorn 1871-1951. Patinerad brons. Signerad ”G.Sprinchorn”. ”Sittande flicka”. H 8.
MÅNADSKVALITÉ  –  AUKTION 30 & 31 JANUARI

Nu är det dags för årets första auktion som innehåller en fantastisk blandning av trivsamma konstföremål och inredningsobjekt för både slott och koja. Möbler och andra antikviteter från 1600/1700-talet och framåt, smycken, porslin, silver, konst från alla tider och mycket mer.

Lägg bud via vår hemsida redan idag!

Auktionen innehåller över 1550 unika föremål.
I onlinekatalogen finner man högupplösta bilder på samtliga objekt.

KATALOG

 

et finns fyra olika sätt att delta i auktionen.
Nedan finner Ni blanketter för budgivning.

BUDGIVNING I SALEN:
Mot uppvisande av legitimation lämnar kundtjänst ut en numrerad auktionsspade vilken Ni använder vid budgivning i salen.

ONLINE-BUD:
Som registrerad Internetkund kan Ni lägga online-bud via vår hemsida. Online-bud kan lämnas via hemsidan fram till tre timmar innan auktionen börjar. Ansökan om att bli internetkund»

SKRIFTLIGT ANBUD:
Om Ni inte kan närvara under själva auktionen kan Ni lämna skriftligt anbud. Ni behöver bara fylla i föremålets auktionsnummer och det högsta belopp som Ni är villig att betala. Skriftliga anbud ska vara kundtjänst tillhanda senast två timmar före auktionen. Legitimation ska uppvisas vid inropsuppdrag. Blankett för inropsuppdrag »

BUDGIVNING PER TELEFON:
Om Ni önskar bjuda per telefon ber vi Er att lämna en skriftlig ansökan till oss senast kl. 18.00 dagen före auktionen. I ansökan skall specificeras vilket eller vilka föremål budgivningen skall avse och vilket telefonnummer Ni kan nås på vid tiden för budgivningen. En kopia på legitimation ska bifogas med ansökan. Blankett för telefonbud »

Vid förfrågningar vänligen kontakta oss på tel 018 – 12 12 22

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: