Terje Resell og Tulla Elieson åpner utstilling hos Galleri Semmingsen Oslo lörd 13

by Artnet Scandinavia on 11/10/2010

Post image for Terje Resell og Tulla Elieson åpner utstilling hos Galleri Semmingsen Oslo lörd 13


Terje Resell og Tulla Elieson åpner utstilling hos

Galleri Semmingsen, Niels Juels gate 50, 0257 Oslo.

Lørdag 13.11.10 kl 13.00.

Varer t.o.m. 6.des.

Resell vil vise 30 arbeider, hovedsakelig i sort / hvitt, men farger forekommer også. 20 arbeider i to forskjellige størrelser er nye, mens 10 av bildene er eldre og tilhører hans mest populære motiver, nå til salgs i kun ett eksemplar hver. Samlere bør kjenne sin besøkelsestid.

Arbeidene koster fra 5000 – 12000.

Elieson vil vise, i tillegg til noen nye skiver, en terapeutisk serie fra det siste året som er bygget opp av bokstaver og tekster.

Arbeidene varierer i størrelse fra 130 cm til 30cm og koster fra 3.000 – 60.000.

Terje Resell

Terje Resell er født i 1949 og utdannet ved Kunst og håndverkskolen.

Han etablerte sitt grafiske verksted basert på svært gode tegneferdigheter. Hans interesse for den uttrykksfulle streken og variasjon i flatene mellom strekene er utømmelig. Stilisering og forenkling av virkemidlene gjør bildene ganske minimalistiske på tross av at de er figurative.

Resell har primært jobbet i koldnål og sort /hvitt.

Hans motivverden er hverdagsmennesket, med alle dets sinnsstemninger, og utviklingen fra en ung kropp mot en eldre kropp som ekstern ramme for livet.

Resells publikum er stort og har visst å sette pris på hans kommentarer til hverdagslivet, gjenkjennelige for alle.

Resell er innkjøpt av landets viktigste offentlige samlinger.

Tulla Elieson

Tulla Elieson er født i 1950 og har sin utdannelse fra England.

Hun markerte seg tidlig med et litt annet formspråk enn det som var vanlig for keramikere utdannet i Norge.

Hennes fargepalett er svært sparsom, og har dreiet seg mye om sort / hvitt, og alle deres avskygninger.

I løpet av en lang karriere har uttrykket forandret seg fra tredimensjon mot todimensjon. I dag må hennes arbeider karakteriseres som keramisk billedkunst, med plastisk / keramisk uttrykk i overflaten. Arbeidene er normalt sirkulære eller kvadratiske.

Den er blitt til etter kunstnerens basketak med byråkratiet i en betent sak som nådde både nasjonal presse, Storting og miljøvernminister.

Elieson er innkjøpt av samtlige offentlige samlinger for kunsthåndverk i Norge og har deltatt på verdens ledende biennaler for keramikk.

Mvh

Astrid Hilde Semmingsen

Mob 9059 4117.

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: