Stockholms Auktionsverk Katalogen för Ryskt porslin, del III är publicerad!

by Artnet Scandinavia on 06/01/2022

Post image for Stockholms Auktionsverk Katalogen för Ryskt porslin, del III är publicerad!

 

Katalogen för Ryskt porslin, del III är publicerad!

Stockholms Auktionsverk Helsingfors återvänder till den ryska porslinskonsten och presenterar: En samling ryskt porslin, del III

Likt de båda tidigare delarna bjuder denna tredje och sista del på ett omfångsrikt utbud fördelat över drygt 150 utrop. Till de på förhand förväntade toppnumren hör en uppsättning om fem tallrikar från den Kejserliga Porslinsmanufakturen. Dessa är tillverkade under 1800-talets första hälft och försedda med landskapsdekorer i sepia omgärdade av rosa bräm. Från samma århundrade kommer tre tallrikar ur Korbievsky/Corbié-servisen samt ett påskägg från Alexander den II:s tid. Detta är bara ett urval av en större mängd tallrikar hämtade från nämnda sekel. Från det efterföljande århundradet presenteras rikligt med gods från firmorna Kuznetzov och Lomonosov. Ett flertal nummer erbjuder porslin tillverkat i Sovjetunionen. Gemensamt för samtliga utrop är den höga kvalitet som genom alla år kännetecknat det ryska porslinet.

Välkomna!

 

 

Auktion 12.6 online

Related Images:

Previous post:

Next post: