Stockholms Auktionsverk Kvinnliga konstnärer auktion 25 mars

by Artnet Scandinavia on 03/18/2019

Post image for Stockholms Auktionsverk Kvinnliga konstnärer auktion 25 mars

 

Snart på Stockholms Auktionsverk

KATALOG


Kvinnliga konstnärer
berömda och bortglömda

För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen anordnar Stockholms Auktionsverk en auktion med enbart kvinnliga konstnärer.

Auktionens drygt 200 utropade verk av över nära 100 olika konstnärer, alla kvinnor, innebär en resa genom konsthistorien med start under andra hälften av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Auktionen visar prov på talanger hos flera generationer kvinnliga konstnärer, talanger som genom tidens normer kom i skymundan av sina manliga generationskamrater. Dessa kvinnliga konstnärers konst och möjligheter att skapa var lika många som olika. Bit för bit läggs konstens historia till rätta och de senare åren har man visat genom efterlängtade, större utställningar konstnärskap som tidigare försummats, bland andra Hilma af Klint, Eva Bonnier, Helene Schjerfbeck och Julia Beck.

Bland auktionens målningar hittar vi kända konstnärsnamn som Hanna Hirsch Pauli, Anna Gardell-Ericson och Anna Palm de Rosa men också mer undanskymda konstnärskap som Jeanna Bauck, Fanny Klingbom och Anna Cassel för att nämna några. Bland de konstnärer som var aktiva på 1900-talet kan framhållas tidiga modernister som Agda Holst, Maj Bring och Brita Nordencreutz, Tora Vega-Holmström

Charlotte Wahlström var en erkänt skicklig landskapsmålare som bland annat tog emot kunglig medalj 1883. Några av hennes stämningsfulla verk bland annat ”Annalkande storm” samt i mindre format ”Seglats i skymningsljus” och ”Blommande äppelträd” utförda i Frankrike finns med i auktionen. Josefina Holmlunds mer düsseldorfinspirerade 1860-talsmåleri lyser igenom i verket ”Sjölandskap med bro”. Av Anna Gardell-Ericsons kan särskilt framhållas det charmiga landskapet från Stengrinde på Gotland, utfört i tidiga år 1876. Av Emma Löwstedt-Chadwick ropas ett för svenska konstnärer ovanligt vanitas-stilleben ut, liksom den välgjorda akvarellen ”Fårvakterska”. Emilia Lönblads kustlandskap från Vitemölla på Österlen visades på utställningen ”Ljusets Magi” på Prins Eugen Waldemarsudde 2016.

Konstnärinnan Anna Boberg representeras på auktionen med tre verk, varav två karaktärsfulla motiv från Lofoten. Bland auktionens något senare konstnärskap återfinns Elsa Ström-Ciacelli, vars utrop innehåller både den litlla Stockholmspärla och ”Skeppsholmen mot söder; målad under ungdomsåren 1893 samt en Parisvy daterad 1920 med landmärket Sacré-Coeur i bakgrunden. Eva Bagge, som bodde tillsammans med Esther Kjerner, förekommer med två verk med proveniens Gösta Stenmans samling. Karin Parrow, syster till Evert Taube, tillhörde Göteborgskoloristerna och i auktionens två utrop kan man lägga märke till den påverkan konstnären Ivan Ivarson hade på hennes måleri.

Ett senare utfört landskap som också fångar naturen i all sin renhet är utfört av Vera Frisén, kritikerhyllad som ”en svensk Schjerfbeck” på Färg och Forms utställning 1941. Värt att uppmärksamma är också Emma Tolls landskapsserie med fyra i akvareller från bland annat Dalarö, målade med subtil känsla. Ester Hennings fascinerande människoöde är värt ett eget kapitel, vilket resulterat i auktionens två blomsterstilleben vilka flödar av färg.

En handfull verk av finska närbesläktade konstnärer förekommer på auktionen, som Venny Soldan-Brofeldt och de på auktion sällan förekommande konstnärerna Sigrid Granfelt med det charmiga verket ”Vid bondgården” samt Martta Wendelin med ett modernistiskt utfört landskap. Slutligen kan bland det nordiska måleriet nämnas ett blomsterstilleben daterat 1925 av danska Helga Ancher, dotter till Skagenmålarna Anna och Michael Ancher.

Visning 18-23 mars på Nybrogatan 32 i Stockholm
Auktion online 25 mars

För mer information, kontakta våra specialister
Pierre Olbers Saint Bellies 0733 40 67 61 • pierre.olbers@auktionsverket.se
Marc Maurie 0733 40 67 56 • marc.maurie@auktionsverket.se
Ulrica Tillander 0733 40 67 29 • ulrica.tillander@auktionsverket.se
Michael Nilzon 0733 40 67 18 • michael.nilzon@auktionsverket.se

Related Images:

Previous post:

Next post: