Stockholms Auktionsverk Inlämning till höstens Auktioner på Nybrogatan 32

by Artnet Scandinavia on 08/27/2018

Post image for Stockholms Auktionsverk Inlämning till höstens Auktioner på Nybrogatan 32

Inlämning pågår till höstens kvalitetsauktioner på Nybrogatan 32.

DESIGN & PHOTO – auktion online den 24 september

ASIAN ART & WORKS OF ART – auktion den 22 oktober

ART & ANTIQUES – auktion online den 23 oktober

MODERN ART & DESIGN WITH CONTEMPORARY– auktion den 20 november

ASIAN ART & WORKS OF ART – auktion den 10 december

IMPORTANT SALE OF FINE ART & ANTIQUES – auktion den 11 december

För inlämning, värdering och hembesök kontakta:

KONST
Pierre Olbers 0733-40 67 61 • pierre.olbers@auktionsverket.se
Marc Maurie 0733-40 67 56 • marc.maurie@auktionsverket.se

MÖBLER & KONSTHANTVERK
Ulrika Ruding 0733-40 67 57 • ulrika.ruding@auktionsverket.se
Markus Anderzon 0733-40 67 48 • markus.anderzon@auktionsverket.se

Previous post:

Next post: