Blomqvist Picture Believer – A Collector’s Items Åpner: torsdag 25. januar kl 19.00

by Artnet Scandinavia on 01/21/2018

Post image for Blomqvist   Picture Believer – A Collector’s Items Åpner: torsdag 25. januar  kl 19.00

Åpner: torsdag 25. januar 2018 kl 19.00
ÅPNER SNART
Picture Believer – A Collector’s Items
Blomqvist starter året med et utvalg fra samlingen til kunstsamleren Glen Bjørnholt – en samling med vekt på samtidskunst som både utfordrer og engasjerer.
Utstillingsperiode 26. jan – 18. feb

www.blomqvist.no

Brutale verk som Yngve Holens «Vertical Seat» fra 2016 kan referere til våre store utfordringer med «Festung Europa», men også til sikring av områder – avvisende i all sitt kjølige metalliske preg.  Rose Wylies beskrivende og kommenterende verk «Celebrity» fra 2006 beveger og gleder. Wylie er nå aktuell med separatutstilling på The Serpentine i London. I Veronica Brovalls «Primal Stage» fra 2011 vil både tittelen og møte med verket sette i gang refleksjoner rundt det å være menneske i vårt århundre. 
Å vise et slikt utvalg av egen samlervirksomhet kan være en utleverende prosess. Det er å gi tilgang på egne preferanser for estetikk og underliggende tematikk, og man åpner for andres tilbakemeldinger og kritiske blikk. Et nøye selektert utvalg fra Bjørnholts samling gir innblikk i hans preferanser for hva han vurderer som interessant og kvalitetsmessig god kunst.  Samtidig gir han oss innsyn i en samling som løfter frem aktuelle problemstillinger i vår egen tid. Bjørnholt henviser ofte til en uttalelse av Steve Jobs når han omtaler sin samlervirksomhet. I 2005 holdt Jobs en tale for avgangselevene ved Stanford University. Her oppfordret han til å se mulighetene i livets tilbakeslag, han illustrerer det med følgende historie:  
“Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very clear looking backwards ten years later, again; you cannot connect the dots looking forward you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots connects somehow in the future, you have to trust something; your gut, destiny, life, karma whatever. Because believing the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even if it leads you off the well worn path, and that will make all the difference”. 
En kunstsamling er en levende organisme, som puster, strekker seg, lager avleggere og knytter nye bånd, ofte med beslektet DNA. For en samler er nyervervelser en del av spenningen og gleden ved det å kjøpe kunst, men når man skal vise samlingen for andre blir man tvunget til å se den i ett nytt perspektiv. «Every painting is always two paintings: The one you see and the one you remember”, uttalte forfatteren Siri Hustvedt i et intervju med Lousiana Kunstmuseum. Man knytter sterke bånd til verk man velger å eie, men med store samlinger kan man ikke se alle verk til enhver tid. Derfor kan det fort bli gledelige gjensyn med gamle valg eller det motsatte, verk man ikke lengre får den samme kontakten med.
Samlingen til Glen Bjørnholt kan ved første blikk oppfattes som en samling med fokus på mangfold, men det er en felles tråd som binder den sammen til en utfordrende og dynamisk opplevelse. I møte med enkeltverk er det slående hvor samfunnsaktuelle de er, ved nærmere ettersyn går de inn i en dialog med mange av de etiske og eksistensielle utfordringene vi står ovenfor i det 21. århundre. Våre Europeiske tradisjonelle verdier må hver dag oppleve å bli tatt opp til ny vurdering, blir presset eller dyttet i nye retninger – det er en ny dynamikk i samfunnet som også med nødvendighet tas opp i kunsten. Samlingen har stor spredning på alder, fra Rose Wylie født i 1934 til Torey Thornton født i 1990. Et annet aspekt ved samlingen er at den består av en høy andel kvinnelige kunstnere, flere av disse kan defineres som «up and coming». Bjørnholt vektlegger «emerging artist» i sine ervervelser, både europeiske og unge amerikanske kunstnere. Eksempelvis Torey Thornton og Eric N. Mack, begge representerer et generasjonsskifte i amerikansk kunst. Med sin bakgrunn som Afrikansk -amerikanere tar de steget bort fra den eksplisitte postkoloniale vinklingen som har preget kunstverdenen de siste tjue årene og diskuterer heller aktuelle problemstillinger uavhengig av etnisitet.  
Tittelen på utstillingen er hentet fra et verk av Steinar Haga Kristensen, «Picture Believer and His Work». En skikkelse ligger fremoverlent på knærne over et abstrakt maleri, han skjermer det med høyre hånd som om han krever ro til å kontemplere over verket. Handlingen er en påminnelse om at det å skape og det å samle ikke nødvendigvis er ubeslektet, tvert i mot. Det å samle er å reflektere over kunstnernes budskap, tolke og gjøre det til ditt eget. Figuren kan like gjerne være kunstneren som samleren.
En samler av samtidskunst tar stor risiko, de velger nålevende kunstnere hvor fremtiden ikke er staket ut. De kan bli kunstnere som nyter stor respekt eller kunstnerskapene kan går over i glemselen. Det samme gjelder for kunstproduksjonen, enkelte verk vil kunne bli omtalt som ikoniske, mens andre verk fra samme kunstner blir vurdert som å ha lavere kvalitet. Det finnes ingen guide for samlere, men noen grunnleggende egenskaper må man besitte. Man bør være kunnskapsrik, nysgjerrig og ha et velutviklet kvalitetsnettverk for å hevde seg som samler. Utstillingen hos Blomqvist viser denne bredden og kompetansen. 
For en kunsthandel og et auksjonshus som Blomqvist er samleren en vesentlig del av vårt kretsløp. Samlere med teft følger ikke bare de hotteste galleristene men har også et øye til det som foregår i auksjonsmarkedet. Signalverk som styrker en samling er alltid attraktive for en dedikert samler og det er disse ikonene Blomqvist Kunsthandel søker å finne og presentere.
Blomqvist Kunsthandel ser frem til å vise deler av Glen Bjørnholts kunstsamling i våre lokaler.
For mer informasjon kontakt Benedicte Sunde: 45 04 93 07 / benedicte@blomqvist.no

Previous post:

Next post: