Blomqvist Kunsthandel Salgsustillingen åpner torsdag 22. november kl. 18

by Artnet Scandinavia on 11/22/2018

Post image for Blomqvist Kunsthandel Salgsustillingen åpner torsdag 22. november kl. 18

Blomqvist Kunsthandel ønsker velkommen til vernissage
CHRIST & SCHNEIDER – en ny konstellasjon satt sammen
av en dedikert privat samler

Salgsustillingen åpner torsdag 22. november kl. 18

Vi er overbevist om at kunstnerne, Fritz Christ og Andreas Schneider, hver for seg står som to gode representanter for sin samtid, og at de to til sammen utgjør en komplett liten utstilling som dekker tidsspennet 1890-1930. Den private samleren har gjennom noen årtier funnet frem til glemte og rare kunstnere som har gått under radaren for de fleste. I Fritz Christ sine stillebener finner vi en rendyrket kubist, som ikke viker fra sine ideer som kunstner. Det er få, hvis noen, som har gjennomført sitt prosjekt like overbevisende. Andreas Schneider var på 1890-tallet en viktig bidragsyter til formgivningen av «det nye Norge». Art noveau stilen, en internasjonal trend, fikk sitt særnorske tilsnitt gjennom kunstnere som Kittelsen, Astrup, Munthe og Schneider. Spesielt i akvarellene, som er forelegget for keramikken, ser vi Schneider som en fabulerende og formsikker kunstner.

BLOMQVIST KUNSTHANDEL AS
Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo
Telefon 22 70 87 70
kunst@blomqvist.no
www.blomqvist.no

Related Images:

Previous post:

Next post: