Blomqvist Auksjoner Oslo Innleveringsfrist 6. september Vi søker bl.a. etter läs mer

by Artnet Scandinavia on 08/17/2016

Post image for Blomqvist Auksjoner Oslo Innleveringsfrist 6. september Vi søker bl.a. etter  läs mer

Samtid, Moderne & Melgaard

Innleveringsfrist 6. september
Vi søker bl.a. etter:

Bjarne Melgaard / Jakob Weidemann / Jens Johannessen / Andy Warhol / Gunnar S. Gundersen / Anna-Eva Bergman / Aage Storstein / Reidar Aulie / Frida Hansen / Thv Erichsen / Kira Wager / Henrik Lund / Arnold Haukeland / Arne Ekeland / Arne Kavli / Olivier Debré / Hanna Ryggen / Knut Rose / Johs Rian / Odd Tandberg / Lars Tiller / Hanne Borchgrevink / Ludvig Karsten / Henrik Sørensen / Thore Heramb / Gunnvor Advocaat / Rolf Nesch / Ryszard Warsinski / Inger Sitter / Kjell Nupen / Kåre Tveter / A K Dolven / Hariton Pushwagner / Per Barclay / Per Kleiva / Mari Slaattelid / Håkon Bleken / Sverre Koren Bjertnes / Håkon Gullvåg / Ida Lorentzen / Damien Hirst / Mette Tronvoll / Ørnulf Opdahl / Vanessa Baird / Tor Hoff / Vibeke Tandberg / Per Maning / Rolf Nesch / Kjartan Slettemark / Marina Abramovic

munch480

Moderne, Klassisk & Munch

Innleveringsfrist 11. oktober
Vi søker bl.a. etter:

Edvard Munch / Hans F. Gude / Oda Krohg / Chr Skredsvig / Nikolai Astrup / Else Hagen / Hans Heyerdahl / Asta Nørregaard / Harald Sohlberg / Adolph Tidemand / Erik Werenskiold / Marie Løkke / Eilif Peterssen / Peder Balke / Frits Thaulow / Axel Ender / Ragnhild Beichmann / Thomas Fearnley / Aase Texmon-Rygh / Theodor Kittelsen / Harriet Backer / JC Dahl / Amaldus Nielsen / Kitty Kielland / Mathilde Dietrichson / JF Eckersberg / Chr Krohg / Knut Baade / Elisabeth Sinding / Gerhard Munthe / Synnøve Anker Aurdal / Oluf Wold-Torne / Lars Hertervig / Kai Fjell / Ragnhild Keyser / Xan Krohn / Joan Miró / Pablo Picasso / Marc Chagall / Charlotte Wankel / Ludvig Eikaas / Jakob Weidemann / Kira Wager / Henrik Lund / Lars Tiller / Hanne Borchgrevink / Ludvig Karsten / Henrik Sørensen / Rolf Nesch / Tor Hoff

Høstens Program

Salgsutstilling
Ryszard Warsinksi & Paivi Laakso
Sjelevenner: Prossesser på papir
25. juni – 28. august
27. august Omvisning og foredrag med Nina Witoszek kl. 14
*Ryszard Warsinski utstillingen forlenges tom. 18. september

Samtid, Moderne & Melgaard
Åpning: 4. oktober kl. 18
Visning: 5-10. oktober
Auksjon: 11. oktober kl. 18
Utstilling
Arnold Haukeland
14. oktober – 6. november

Moderne, Klassisk & Munch

Åpning: 8. november kl. 18
Visning: 9.- 14. november
Auksjon: 15. november kl. 18

Samtid, Moderne & Klassisk

Åpning: 6. desember kl. 18
Visning: 7.- 12. desember
Auksjon: 13. desember kl. 18


BLOMQVIST KUNSTHANDEL AS
Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo
Telefon 22 70 87 70 kunst@blomqvist.no blomqvist.no

Related Images:

Previous post:

Next post: