Blomqvist Auksjoner Årets første auksjon Samtid & Moderne 15. mars

by Artnet Scandinavia on 02/24/2016

Post image for Blomqvist Auksjoner Årets første auksjon Samtid & Moderne  15. mars
Innleveringsfrist 10. februar – Årets første auksjon!

Årets første auksjon Samtid & Moderne går av stabelen 15. mars. Til denne søker vi kunstverk av høy kvalitet fra blant annet:
Bjarne Melgaard / Kai Fjell / Ragnhild Keyser / Xan Krohn / Joan Miró / Pablo Picasso / Marc Chagall / Charlotte Wankel / Ludvig Eikaas / Kjell Nupen / Jakob Weidemann / Jens Johannessen / Andy Warhol / Kåre Kivijärvi / Gunnar S. Gundersen / Anna-Eva Bergman / Aage Storstein / Kåre Tveter / Hariton Pushwagner / Reidar Aulie / Thv Erichsen / Per Barclay / Henrik Lund / Arnold Haukeland / Per Kleiva / Håkon Bleken / Sverre Koren Bjertnes / Arne Ekeland / Arne Kavli / Håkon Gullvåg / Olivier Debré / Lars Tiller / Hanna Ryggen / Knut Rose / Mikkel McAlinden / Johs Rian / Odd Tandberg / Dag Alveng / Anders Kjær / Olav Chr. Jenssen / Kjell Erik Killi Olsen / Ludvig Karsten / Tom Sandberg / Henrik Sørensen / Odd Nerdrum / Thore Heramb / Frans Widerberg / Nico Widerberg / Inger Sitter / Gunnvor Advocaat / Damien Hirst / Ørnulf Opdahl / Tor Hoff / Per Maning / Rolf Nesch / Kjartan Slettemark / Ryszard Warsinski.Ta kontakt med våre kunsteksperter for en verdivurdering:Elisabeth Vik Forsberg 22 70 87 76
Kirsten Wøien 22 70 87 75
Birgitte Chr. Schiøth 22 70 87 89
Knut Forsberg 22 70 87 82Illustrasjon: utsnitt av Michael Kvium ”Circus Humanus I”

Related Images:

Previous post:

Next post: