Trine Folmoe

Post image for Trine Folmoe

Född i Oslo 1964
Utdannelse
Oslo Tegne- og Samlinger
Kunstneren er representert i en rekke offentlige og private samlinger i Norge og i utlandet.

Litteratur
Trine Folmoe: Malerier/Paintings oktober 2000.

Utdannelse:
1980-82 Oslo Teckning & Målarskola
1983-85 hos Odd Nerdrum, Oslo
1985-89 Statens Kunstakademi, Oslo

Utstillingar:
1989,-91 Bergen Kunstforening
1992 Galleri 27, Oslo
Drammen Kunstforening
Vennesla Kunstforening
1994 Galleri 27, Oslo
1994-99 Stockholm Art Fair,Sollentuna
1996 Museet før samtidskunst; Oslo med Odd Nerdrum och Thomas Knarvik
1997 Avesta Art 97, Stockholm; med Odd Nerdrum och Thomas Knarvik
1999 Tomarps Kungsgård, Sverige
Art Marché, Hamburg
2000 Blomqvist, Oslo
Forum, Köpenhamn
Unga klassiker, Ålands konstmuseum

Separatutstillingar:
1983, -88 Romantik & Realism,
Staten Kunstutställning Oslo
1990 Statens Kunstutställning, Oslo
1993 Christmas Exhibition, Galleria Biosca, Madrid
1994 Statens Kunstutställning, Oslo
1996 Harry Bergman Gallery, Stockholm
Pro Kultura ,Åbo Finland
1997 Porsgrund, Norge
2000 Ålands Konstmuseum,unga klassiker
2001 Galleri Semmingsen, Oslo.

Trine Folmoe

Vänder ut och in på en manlig bildtradition
Av Håkan Sandell, f 1962, författare
I sin bildkonst varierar Trine Folmoe en rad traditionellt manliga motiv. Änglar, musor och i ring dansande kvinnor är exempel på bildelement som utforskas utifrån en specifikt kvinnlig horisont. Den musa som inom den manliga konsthistorien framställts som en av nåder gästande kraft, är i Folmoes målningar inverterad. Där befinner sig snarast musan i symbios med den inspirerande kraften, nära den, kanske bärande den. Inom det traditionsbaserade norska måleriet kan därigenom Folme sägas söka nya vägar i dubbel bemärkelse: dels i riktning bort från modernismen, dels bortom den manliga konsttraditionen. Detta är tydligt även i hennes sätt att närma sig ett annat klassiskt motiv: ängeln.
I Oslos unika klassiskt figurativa konstmiljö utgör de kvinnliga konstnärerna en knapp tredjedel. Man vill gärna nämna åtminstone Natalie Holland begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting, Beate Petersen, Lene Ornhoft, Helene Knoop och Goril Fuhr Gundersen. Mest tongivande i kretsen har så långt förmodligen Trine Folmoe (f. 1964) varit. Hennes lärare har däremot varit män, först den stränge gammelmodernisten Jan Cato Bodtker, tidigt följd av Odd Nerdrum.

När en kvinnlig konstnär träder in i en manligt förvaltad bildtradition, kan man förvänta sig en förskjutning i användandet av symboler och allegorier. Detta blir än tydligare i en så pass manligt dominerad konstnärsmiljö som den traditionsbaserade norska figurativa. När kvinnan i konstens operativa rum inte längre är en manlig fantasi och ett manligt motivval utan agerande subjekt, har något nytt tillkommet.

Ett så enkelt och minst sagt traditionellt motiv som ”kvinna med barn” handlar plötsligt om kvinnans och inte mannens önskningar. Ett sådant påstående är förstås självklart, men kan ändå fungera som ett inledande påpekande inför Trine Folmoes måleri, vilket i påfallande hög grad dominerats av kvinnostudier och under senare år även just kvinna-med-barn-motiv. Det har hos Folmoe vuxit fram drag av en födelsekult. Med tankelån från Julia Kristeva om hur mammans och spädbarnets rytmer föregår skapelsen hos Fadern/Guden, är det frestande att här se

Förfrågan angående konstverk:

Har ni en fråga angående konstnären eller konstverken? Tveka inte att kontakta oss nedan.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

en öppning mot ett existentiellt och metafysiskt tolkningsplan.

Related Images: