Galleri A Minor Stephanie Skabo åpning 10 februari kl 18-20 Oslo

by Artnet Scandinavia on 02/07/2011

Post image for Galleri A Minor  Stephanie Skabo åpning 10 februari kl 18-20 Oslo

Stephanie Skabo (f. 1983) fokuserer i sine arbeider mye på redsel, uro og angst, gjerne med kvinnen i sentrum. – Vi mennesker skal liksom være litt redde, forteller hun. Hun arbeider med tema som: forventninger, idealer, frykt og medieinntrykk. Disse elementene tolker hun gjennom vår ikoniske kultur; definisjonen av suksess, beviset for vår storhet, det vi strekker oss etter og det vi identifiserer oss med. Hun kommenterer og stiller spørsmål ved de tilsynelatende gitte sannheter. Med dette skaper hun en illustrasjon på vår selvmotsigende idealkultur. I sitt kunstneriske uttrykk bruker hun ofte hverdagsobjekter som motiver, gjerne inspirert av nostalgiske 50- og 60- talls Amerika. Typiske objekter er vetaranbiler, pinupmodeller, berg og dalbaner, tegneseriefigurer og bygninger. Ofte i et repetitivt mønster. Motivene kombineres i flere tilfeller med tekst, som gir rom for refleksjon.  Med dette skaper hun et visuelt nostalgisk, men samtidig et ungt, moderne og kontrastfullt uttrykk. Skabo ønsker å vise det komplekse gjennom det ordinære. Ved å utfordre, motsi og leke med den ikoniske kulturen evner hun å få oss til å stille spørsmål ved våre idealer, og ikke minst klisjeer. Skabo har valgt å ta observatørrollen. Sannheten lar hun deg selv velge. Teknikken hun bruker er en blanding av foto, maling og affiche-teknikk.

Vennlig hilsen, Andreas Engelstad Galleri A & Galleri A minor Vibes gate 13 & 12 0356 Oslo Norway Tel: +47 992 622 07 Fax: +47 22 46 87 06 Email: andreas@galleri-a.no Web:  www.galleri-a.no

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: