GØRIL FUHR – VERNISSAGE – GALLERI LASZKA 11 april Oslo

by Artnet Scandinavia on 04/01/2015

Post image for GØRIL FUHR – VERNISSAGE – GALLERI LASZKA  11 april Oslo

”Girl on table”

GØRIL FUHR – VERNISSAGE – GALLERI LASZKA
Frydenlundgt 17 i Oslo, Norway

Phone  004795289565

Den 11 april kl. 16:00 till den 5 juni kl. 11:00

 

Svenska konstkritiker (Gunnar Bråhammar, Britte Montigny, Jonas Ellerström, m. fl.) har tidigare associerat Gøril Fuhrs måleri med det sena 1800-talets symbolistiska strömning. Med ”japanska influenser”, med en ”mild symbolism utan dekadens”. Det har kallats för ”mjukt stämningsmåleri i dämpade färgskalor”, ”mjukt och suggestivt”, och även förbundits med ”Picassos formsnåla och melankoliska rosa period”, fastän ”utan att utgöra pasticher på äldre måleri”. Man har betonat hennes ”lyhördhet för uttryck och stämningslägen”. Med tillägget, ”utan att kunna sätta fingret på några direkta förebilder”.Rösterna har varierat, men det ligger alltså nära till hands att dra flera olika konsthistoriska förbindelser även till Gøril Fuhrs senare målningar. Man kunde även lägga till ett eko av jugend-epokens linjespel, eller klarheten hos Neue Sachlichkeit-måleriet. De omålade eller färgsvaga bakgrundsplanen i bilderna förmedlar en abstraktion av uppkritade teatersalar, silhuett-utskurna av ändlöst rum. Genom åren har även ett inflytande från fransk konst och fransk kolorism blivit tydligare i Gøril Fuhrs måleri, med dess kontur-markerade linjeföring med klara kontrasterande färger, och de nya gruppkompositionerna.De tömda bakgrunderna framhäver en melankolisk stillhet som förmår göra mystiska tecken/tegn av de annars varsamt framställda förgrundmotiven. Där de kortvuxna barngestalterna tycks, som ur drömmen, på väg att förtona sig bort likt spöken eller tvärtom materialisera sig. Det förblir ovisst ifall dessa barn i ljusblå, rökvita, övergångar otålmodigt blickar framöver mot framtid och vuxenliv, eller om de istället utgår ur den vuxnes föreställningar om en förlorad barndom. Ambivalensen däremellan blir en del av måleriets långa exponeringstid och av magin i betraktarens första korta ögonblick.

/Håkan Sandell

– –
((Håkan Sandell er svensk forfatter og kunstskribent.))

INLÄGG

Related Images:

Previous post:

Next post: