”Deep Impact” er Torbjørn Morviks andre utstilling i Galleri A Minor Oslo

by Artnet Scandinavia on 11/09/2010

Post image for ”Deep Impact” er Torbjørn Morviks andre utstilling i Galleri A Minor Oslo

Torbjørn Morvik har bakgrunn som journalist, producer, programleder, fotograf og coach i NRK. Han har laget en rekke dokumentarer, og har mottatt flere internasjonale TV-priser, bl.a. Prix Italia for ”Året 2048” som han laget sammen med Petter Nome. Torbjørn Morvik har utdanning innen journalistikk og dramaturgi, og studerte ved Einar Granums Kunstfagskole 2005-2007.

”Deep Impact” er en samling abstrakte bilder med frie, geometriske former i et kaotisk univers. Torbjørn Morvik lar objekter med sterke farger stå i konflikt andre elementer; det klare, rene i kamp med det grumsete og utydelige. Det varme i kamp med det kalde. Ved første blikk virker bildene harmoniske, nesten som dekor. Men de har elementer som strider mot hverandre. Morvik lar flere billedplan kjempe om hegemoniet, i et forvirrende hierarki. Torbjørn Morviks kunstfaglige problemstilling er klassisk: å utfordre den todimensjonale flatens begrensninger.

Noen av bildene er stramme, digitale arbeider med en urban karakter, der kunstneren har full kontroll over alle elementer. Andre er malerier på PVC-plater, der Morvik viser hvilke slag som har stått underveis i prosessen.

Den tredje typen arbeider er en serie bilder som fysisk lurer øyet til å se tre dimensjoner.

”Deep Impact” er Torbjørn Morviks andre utstilling i Galleri A Minor.

14 arbeider i mixed media fra kr. 5.000,- til kr. 20.000,-

Bildet vedlagt (nr.3): Torbjørn Morvik, NR: 3, mixed media 60 x 100 cm

For mer informasjon:

http://www.galleri-a.no/main.php?id=utstilling&utstillingid=1288358220

Vennlig hilsen,

Andreas Engelstad

Galleri A & Galleri A minor

Vibes gate 13 & 12

0356 Oslo

Norway

Tel: +47 992 622 07

Fax: +47 22 46 87 06

Email: andreas@galleri-a.no

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: