Uppsala Auktionskammare söker värdfulla böcker värdering torsd 24 mars

by Artnet Scandinavia on 03/10/2011

Post image for Uppsala Auktionskammare söker värdfulla böcker värdering torsd 24 mars
Torsdagen den 24 mars visas höjdpunkterna ur den kommande bokauktionen hos vårt dotterbolag   Crafoord Auktioner i Lund på vårt kontor i Stockholm. 

Inför kommande bokauktioner söker vi nu värdefulla böcker samt hela boksamlingar. Inlämning pågår till kommande bokauktioner.


Visning samt Värdering / Inlämning
Torsdag 24 mars, kl. 11.00 – 20.00
Arsenalsgatan 6, Stockholm

Väl mött!

För ytterligare info vänligen ring: 0705 – 22 61 62

WWW.UPPSALAAUKTION.SE TEL: +46(0)18-121222 MAIL@UPPSALAAUKTION.SE

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: