Idag 8 mars då män uppmärksammar alla världens kvinnor

by Artnet Scandinavia on 01/08/2012

Post image for Idag 8 mars då män uppmärksammar alla världens kvinnor

Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. I och med FN:s ”erkännande” kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag, men hur man firar den varierar mycket mellan olika länder. På flera håll har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, i samma anda som mors dag eller allahjärtans dag. I andra länder har dagen kvar sin politiska prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: