Blomqvist Auksjoner Siste innleveringsfrist! 20. februar er siste frist for innlevering !

by Artnet Scandinavia on 02/19/2018

Post image for Blomqvist Auksjoner Siste innleveringsfrist! 20. februar er siste frist for innlevering !

Siste innleveringsfrist!

20. februar er siste frist for innlevering til neste auksjon Samtid & Moderne.

Blant de allerede innleverte høydepunktene som blir å finne på denne auksjonen kan vi nevne Jakob Weidemanns ”Skogbunn III” fra 1961, Gunnar S. Gundersens komposisjon fra 1957-1958 og Olav Christopher Jenssens ”Protagonist No. 15” fra 2010. 

Kontakt en av våre kunnskapsrike eksperter for en verdivurdering

Birgitte Chr. Schiøth 913 35 155
Elisabeth Vik Forsberg 928 84 362
Erlend Hammer 917 46 702
Knut Forsberg 951 60 660
Gunnar Krogh-Hansen 408 79 959

 

Blant de allerede innleverte høydepunktene som blir å finne på denne auksjonen kan vi nevne Jakob Weidemanns ”Skogbunn III” fra 1961, Gunnar S. Gundersens komposisjon fra 1957-1958 og Olav Christopher Jenssens ”Protagonist No. 15” fra 2010. 

Kontakt en av våre kunnskapsrike eksperter for en verdivurdering

Birgitte Chr. Schiøth 913 35 155
Elisabeth Vik Forsberg 928 84 362
Erlend Hammer 917 46 702
Knut Forsberg 951 60 660
Gunnar Krogh-Hansen 408 79 959

Related Images:

Previous post:

Next post: