Blomqvist Auksjoner Oslo Modernismen – del I Torsdag 7.4 kl. 18-20

by Artnet Scandinavia on 03/31/2016

Post image for Blomqvist Auksjoner  Oslo Modernismen – del I Torsdag 7.4 kl. 18-20

Kunstkurs i Modernismen

Modernismen – del I

Torsdag 7.4 kl. 18-20

Hvordan oppstod modernismen? Perspektiver på internasjonale strømninger på 1900-tallet.

Modernismen betegner en periode i kunsthistorien som var preget av store kulturelle- og samfunnsmessige endringer. Kurset belyser hvordan de ulike ismene oppstod i en tid med omfattende omveltninger. Ny teknologi, filosofiske betraktninger og brudd med det bestående preget epoken. Kunstnerne var preget av dette og tok et oppgjør med det bestående for å skape en ny kunstforståelse.

Modernismen – del II

Torsdag 21.4 kl. 18-20

Hvordan utviklet modernismen seg i Norge? Hvem, hva og hvordan. Det nye kunstutrykket ble ikke omfavnet i Norge. Det var stor skepsis til det abstrakte formspråket og mange så på det som skriblerier eller noe selv et barn kunne lage. AaseTexmon Rygh opplevde at et av jurymedlemmene i høstutstillingen utbrøt …”Slipper vi henne inn på en utstilling, har vi samtidig godtatt en retning innen skulpturen”…

Kursavgift kr. 950 – inkluderer lett servering på kurskveldene.

Illustrasjon: utsnitt av Anna-Eva Bergman ”Forme violet bleu – no 26” 1958

Related Images:

Previous post:

Next post: