Stockholms Auktionsverk Silver och smyckekonst i Sverige från 1960 till idag

by Artnet Scandinavia on 01/08/2013

Post image for Stockholms Auktionsverk Silver och smyckekonst i Sverige från 1960 till idag
Silver och smyckekonst i Sverige från 1960 till idag.
– ett seminarium om konsthantverkTorsdag 17 januari kl 16-18


på Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32
Cilla Robach, Fil. Dr. och intendent vid Nationalmuseum, diskuterar utvecklingen inom silversmide och smyckekonst under de senaste fem decennierna, med tonvikten lagd vid vår egen tid. Från att ha varit områden som betraktats med vördnad, inte minst på grund av de ädla metallernas dyrbarhet, har såväl svenskt korpus som smyckekonst genomgått stora förändringar där den konstnärliga kvaliteten och individuella kreativiteten ofta ges företräde framför föremålens traditionella funktion eller smyckenas bärbarhet. Frågor som berörs i föreläsningen är vilka faktorer som kan ha påverkat denna utveckling samt hur marknaden för dessa föremål ser ut idag, och hur den kan komma att te sig imorgon.

Föreläsningen följs av ett samtal mellan Åsa Skogberg, smyckekonstnär och Magnus Liljedahl, metallformgivare. Moderator Cilla Robach.

Seminariet riktar sig till alla med intresse för konsthantverk. Det är det andra i en serie och ett samarrangemang av Konsthantverkscentrum (KHVC) och Stockholms Auktionsverk.

Fri entré.

OSA senast 14 januari till Maria Svensson, stockholm@konsthantverkscentrum.se

Program
16.00 – 16.10 Introduktion
16.10 – 17.00 Silver och smyckekonst i Sverige från 1960 till idag. Cilla Robach
17.00 – 17.30 Samtal med Åsa Skogberg och Magnus Liljedahl
17.30 – 18.00 Mingel

Kontakt
Huvudkontor
Tel: 08-453 67 50
info@auktionsverket.se
Nybrogatan 32, Box 5274
102 46 Stockholm

Öppettider
måndag-fredag kl 9-17

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: