Stockholms Auktionsverk Böcker, Kartor & Handskrifter auktion 18 sept kl 12.00

by Artnet Scandinavia on 09/14/2012

Post image for Stockholms Auktionsverk Böcker, Kartor & Handskrifter auktion 18 sept kl 12.00
Böcker, Kartor & Handskrifter
Idag öppnar visningen av Böcker, Kartor & Handskrifter. Det är en fyllig auktion med närmare 700 nummer. Några objekt som sticker ut är Janssonius Atlas contractus, en originalupplaga av Galileo Galilei samt ett ovanligt dokumet signerat 1525 av Kristian II av Danmark, i Sverige mer känd som Kristian Tyrann Visning 14-17 september
Auktion 18 september kl 12
Nybrogatan 32, Stockholm

För mer information:
Katharina Fahlstedt
08-453 67 49
katharina.fahlstedt@auktionsverket.se

Hans Larsson
08-453 67 47
hans.larsson@auktionsverket.se

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: