Galerie Bel’Art MARCEL DUCHAMP OCH SVERIGE Vernissage lördag 1 december

by Artnet Scandinavia on 12/12/2012

Post image for Galerie Bel’Art MARCEL DUCHAMP OCH SVERIGE Vernissage lördag  1 december
VideoArturo Schwarz in Stockholm, December 10 – 12, 2012
At Moderna Museet in Stockholm December 11th,
salon Marcel Duchamp: Arturo Schwarz, Daniel Birnbaum
and Ronald Jones.Arturo Schwarz interviewed by Thomas Millroth,
Galerie Bel’Art, December 10.Merry Christmas and a Happy New Year 

MARCEL DUCHAMP OCH SVERIGEVernissage lördagen den 1 december 2012, klockan 13 – 16
Klockan 14 inviger Thomas Millroth
Utställningen pågår till den 21 decemberI början av 1950-talet var det ett litet antal svenska konstnärer som hade fått upp ögonen för konstnären
Marcel Duchamp (1887 – 1968). Denna lilla grupp konstnärer, som Galerie Bel’Art nu visar tillsammans med
Duchamp, träffade honom personligen. Duchamps ideer presenterades i svenska tidskrifter som
Kasark (Galerie Samlaren 1954), Odyseé, Stockholm (1954) och Salamander 1, Malmö (1955).1957 gav Ilmar Laaban ut det lilla häftet Rroosi Selaviste, med text av Laaban och illustrationer av
Öyvind Fahlström. Carl Fredrik Reuterswärd utförde redan i början av 50-talet verk med referens
till Duchamp. 1954 gjorde Pontus Hultén ett omslag till tidskriften Gåsblandaren, också med anknytning till Duchamp.
1960 gjorde PO Ultvedt och Ulf Linde en Duchamp-utställning på galleri BokKonsum på Wallingatan i Stockholm.1960 utkom Ulf Lindes bok Spejare. 1961 kom Duchamp till Stockholm med anledning av utställningen
Rörelse i konsten på Moderna Museet. 1963 gjorde Galerie Burén i Stockholm en stor Duchamp-utställning,
samt utgav en omfattande katalog med text av Ulf Linde.För att nu hylla Duchamp och för att föra fram konstnärer vars skapande till stor del försvunnit från
dagens svenska konstdebatt, trots deras stora betydelse, gör Galerie Bel’Art en utställning med
verk av Duchamp och av de svenska konstnärer som alla träffade Marcel Duchamp personligen.

MARCEL DUCHAMP
ÖYVIND FAHLSTRÖM
OLIVIER HERDIÉS
PONTUS HULTÉN
ILMAR LAABAN
CARL FREDRIK REUTERSWÄRD
PER-OLOF ULTVEDT

Galerie Bel’Art står också inför en förnyelse. Efter nästan 40 år på Birger Jarlsgatan i Stockholm flyttar galleriet i
slutet av januari 2013 till en ny adress, Ulrikagatan 13 i Stockholm. Invigning av de nya lokalerna sker våren 2013.
Förnyelse behöver alltid ske. Galerie Bel’Art kommer att pånyttfödas i en kombination av fysisk och virtuell miljö.
Härigenom vidgas gränserna till samlare och konstintresserade i hela världen.

Pontus Hultén, För: Gåsblandaren, 1954
Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm
tel: 08-611 60 52, www.belart.seÖppet: ti-fre 11-17, lö 12-16

http://www.belart.se/video/openings/2012-duchamp/

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: