Crafoord Auktioner Lund Stadsauktion lördag 18 december kl 12.00

by Artnet Scandinavia on 12/16/2010

Post image for Crafoord Auktioner Lund  Stadsauktion lördag 18 december kl 12.00
Stadsauktion 18/12 12:00
Auktion lördag 18 december

Välkomna till auktion lördag 18 december kl. 12, med
visning fredag 17 december kl. 14-19 och auktionsdagen
kl. 10-12. Katalogen publiceras torsdag 16 december.

Lund har en lång auktionshistoria. På landsarkivet
finns bevarade räkenskaper som visar att verksamheten
var i full gång redan 1724. Normalt företogs auktionen
på platsen för sterbhuset. Speciella bokauktioner
anordnades däremot i universitetets regi och ägde rum
i det så kallade Kungshuset. Sterbhusauktioner fick en
fast lokal först i början av 1900-talet, i stadshuset!

Efter ett par år flyttade auktionerna dock till ett
gammalt ridhus vid Kattesund. Där bedrevs verksamheten
fram till 1967. Många lundabor har ännu minnen från
tiden 1967-82, då den legendariske utroparen Sven
Stålberg svingade klubban i det borgska färgeriets
gamla väveri på andra sidan Kattesund. Auktionerna
ägde vid den tiden ännu rum i kommunal regi. Året
därpå övergick verksamheten i privat regi.

Knut Knutson & Jan Bäckman
1988 skrevs ett nytt kapitel i stadens auktionshistoria.
Kommunen utsåg då Runfeldts Auktioner att bedriva en
fast organiserad auktionsverksamhet i Lund. Man ställde
samtidigt den gamla Tullkammaren vid Clemenstorget
till förfogande. 1998 köpte Birgitta Crafoord auktionsfirman
som i och med detta bytte namn till Crafoord Auktioner.

Sedan hösten 2009 ägs företaget av Uppsala

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: