Bukowskis Tema-auktionen modern Estnisk konst pågår nu !

by Artnet Scandinavia on 02/10/2023

Post image for Bukowskis Tema-auktionen  modern Estnisk konst  pågår nu !

Henno Arrak, linosnitt, signerad och daterad 1967, numrerad 10/25 VII.

Aktuellt bud  
355 EUR

KATALOG

Tema-auktionen Estonian art presenterar ett urval modern estnisk konst från början av 1900-talet fram till våra dagar.

Estlands nationella konstliv började ta sin form i början av förra århundradet och tog redan i ett tidigt skede intryck av europeiska och internationella strömningar. Omskakande samhälleliga förändringar under 1900-talet bidrog till att det estniska konstlivet fick sin distinkta särprägel. Under sovjettiden strävade konstnärerna mot att ta mentalt avstånd från den officiella ideologin samtidigt som de internationella influenserna uteblev på grund av stängda gränser. Påverkad av dessa omständigheter gick Estlands konstliv sina egna mångbottnade vägar och gav upphov till en uttrycksfull och säregen konst.

Konstgrafiken har traditionellt åtnjutit stor uppskattning i Estland och i jämförelse med andra konstformer har den även fått utvecklas relativt fritt under 1900-talets omväxlande förhållanden. Den estniska konstgrafiken håller en anmärkningsvärt hög teknisk nivå och av de mest betydande grafikerna är Eduard Wiiralt, Vive Tolli och Evald Okas, alla representerade i tema-auktionen Estonian art. Ett eget fenomen i den estniska konstens historia är de utlandsestniska konstnärerna som också finns med på auktionen.

Related Images:

Previous post:

Next post: