Blomqvist Oslo ANTIKKE SMYKKER Se og by på antikke- Nettauksjon !

by Artnet Scandinavia on 02/07/2019

Post image for Blomqvist Oslo ANTIKKE SMYKKER Se og by på antikke- Nettauksjon !
ANTIKKE SMYKKER 

Når et smykke blir mistet eller begravet øker sjansene for dens overlevelse. Dette er det verdifulle objektets evige paradoks: Hvis det ikke blir gjemt eller glemt, blir det ofte smeltet om ettersom moten endrer seg, eller behovet for kapital oppstår.
Denne slangeringen ble funnet i mai 2018 på en gård i Re i Vestfold, begravet i jorden. I følge Kulturhistorisk Museum vil den dateres mellom 1550 og 1700. Et kjent eksempel på en lignende ring ble 1583 begravet med Magdalena Fransdatter i St. Halvardskirken i Oslo.I Norge har vi heldigvis et godt regelverk for jordfunn; De skal leveres inn til myndighetene for datering, og blir de antatt å stamme fra etter reformasjonen i 1537, kan de omsettes fritt, såfremt de ikke er av eksepsjonell kulturhistorisk verdi.

Related Images:

Previous post:

Next post: