Blomqvist Innlevering til vinterens og vårens kunstauksjoner er i gang!

by Artnet Scandinavia on 01/22/2016

Post image for Blomqvist Innlevering til vinterens og vårens kunstauksjoner er i gang!

Innlevering til vinterens og vårens kunstauksjoner er i gang!


I anledning av årets første auksjon Samtid & Moderne 15. mars søker vi kvalitetsverk av følgende kunstnere:

Bjarne Melgaard / Kai Fjell / Ragnhild Keyser / Xan Krohn / Joan Miró / Pablo Picasso / Marc Chagall / Charlotte Wankel / Ludvig Eikaas / Kjell Nupen / Jakob Weidemann / Jens Johannessen / Andy Warhol / Kåre Kivijärvi / Gunnar S. Gundersen / Anna-Eva Bergman / Aage Storstein / Kåre Tveter / Hariton Pushwagner / Reidar Aulie / Thv Erichsen / Per Barclay / Henrik Lund / Arnold Haukeland / Per Kleiva / Håkon Bleken / Sverre Koren Bjertnes / Arne Ekeland / Arne Kavli / Håkon Gullvåg / Olivier Debré / Lars Tiller / Hanna Ryggen / Knut Rose / Mikkel McAlinden / Johs Rian / Odd Tandberg / Dag Alveng / Anders Kjær / Olav Chr. Jenssen / Kjell Erik Killi Olsen / Ludvig Karsten / Tom Sandberg / Henrik Sørensen / Odd Nerdrum / Thore Heramb / Frans Widerberg / Nico Widerberg / Inger Sitter / Gunnvor Advocaat / Damien Hirst / Ørnulf Opdahl / Tor Hoff / Per Maning / Rolf Nesch / Kjartan Slettemark / Ryszard Warsinski

Innleveringsfrist 10. februar!

Våren fortsetter med flere auksjoner og vi søker i tillegg til ovennevnte, solide kunstverk av kunstnere som:

Hans F. Gude / Oda Krohg / Chr Skredsvig / Nikolai Astrup / Hans Heyerdahl / Harald Sohlberg / Adolph Tidemand / Erik Werenskiold / Eilif Peterssen / Peder Balke / Frits Thaulow / Axel Ender / Thomas Fearnley / Theodor Kittelsen / Harriet Backer / JC Dahl / Amaldus Nielsen / Kitty Kielland / JF Eckersberg / Chr Krohg / Knut Baade / Gerhard Munthe / Oluf Wold-Torne / Lars Hertervig

Vi søker alltid verk av Edvard Munch.

Related Images:

Previous post:

Next post: