Blomqvist Auksjoner Oslo Innleveringsfrist 6. september Vi søker bl.a. etter läs mer

by Artnet Scandinavia on 17 augusti, 2016

Post image for Blomqvist Auksjoner Oslo Innleveringsfrist 6. september Vi søker bl.a. etter  läs mer

Samtid, Moderne & Melgaard

Innleveringsfrist 6. september
Vi søker bl.a. etter:

Bjarne Melgaard / Jakob Weidemann / Jens Johannessen / Andy Warhol / Gunnar S. Gundersen / Anna-Eva Bergman / Aage Storstein / Reidar Aulie / Frida Hansen / Thv Erichsen / Kira Wager / Henrik Lund / Arnold Haukeland / Arne Ekeland / Arne Kavli / Olivier Debré / Hanna Ryggen / Knut Rose / Johs Rian / Odd Tandberg / Lars Tiller / Hanne Borchgrevink / Ludvig Karsten / Henrik Sørensen / Thore Heramb / Gunnvor Advocaat / Rolf Nesch / Ryszard Warsinski / Inger Sitter / Kjell Nupen / Kåre Tveter / A K Dolven / Hariton Pushwagner / Per Barclay / Per Kleiva / Mari Slaattelid / Håkon Bleken / Sverre Koren Bjertnes / Håkon Gullvåg / Ida Lorentzen / Damien Hirst / Mette Tronvoll / Ørnulf Opdahl / Vanessa Baird / Tor Hoff / Vibeke Tandberg / Per Maning / Rolf Nesch / Kjartan Slettemark / Marina Abramovic

munch480

Moderne, Klassisk & Munch

Innleveringsfrist 11. oktober
Vi søker bl.a. etter:

Edvard Munch / Hans F. Gude / Oda Krohg / Chr Skredsvig / Nikolai Astrup / Else Hagen / Hans Heyerdahl / Asta Nørregaard / Harald Sohlberg / Adolph Tidemand / Erik Werenskiold / Marie Løkke / Eilif Peterssen / Peder Balke / Frits Thaulow / Axel Ender / Ragnhild Beichmann / Thomas Fearnley / Aase Texmon-Rygh / Theodor Kittelsen / Harriet Backer / JC Dahl / Amaldus Nielsen / Kitty Kielland / Mathilde Dietrichson / JF Eckersberg / Chr Krohg / Knut Baade / Elisabeth Sinding / Gerhard Munthe / Synnøve Anker Aurdal / Oluf Wold-Torne / Lars Hertervig / Kai Fjell / Ragnhild Keyser / Xan Krohn / Joan Miró / Pablo Picasso / Marc Chagall / Charlotte Wankel / Ludvig Eikaas / Jakob Weidemann / Kira Wager / Henrik Lund / Lars Tiller / Hanne Borchgrevink / Ludvig Karsten / Henrik Sørensen / Rolf Nesch / Tor Hoff

Høstens Program

Salgsutstilling
Ryszard Warsinksi & Paivi Laakso
Sjelevenner: Prossesser på papir
25. juni – 28. august
27. august Omvisning og foredrag med Nina Witoszek kl. 14
*Ryszard Warsinski utstillingen forlenges tom. 18. september

Samtid, Moderne & Melgaard
Åpning: 4. oktober kl. 18
Visning: 5-10. oktober
Auksjon: 11. oktober kl. 18
Utstilling
Arnold Haukeland
14. oktober – 6. november

Moderne, Klassisk & Munch

Åpning: 8. november kl. 18
Visning: 9.- 14. november
Auksjon: 15. november kl. 18

Samtid, Moderne & Klassisk

Åpning: 6. desember kl. 18
Visning: 7.- 12. desember
Auksjon: 13. desember kl. 18


BLOMQVIST KUNSTHANDEL AS
Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo
Telefon 22 70 87 70 kunst@blomqvist.no blomqvist.no

Previous post:

Next post: