Blomqvist Auksjoner Oslo Juleauksjon tirsdag 6. desember kl. 18.00

by Artnet Scandinavia on 12/01/2011

Post image for Blomqvist Auksjoner Oslo Juleauksjon  tirsdag 6. desember kl. 18.00

KATALOG

Oscar Wergeland

Christiania 1844 – d. sst. 1910
Piker i blomstereng

Olje på lerret, 110×81
Signert nede til høyre: Osc WergelandLITTERATUR Sonja Hagemann og Jorunn Sanstøl Wollebæk: ”Oscar Wergeland” i ”Norsk Kunstnerleksikon”, Oslo 1986, bind 4, side 470-471″Wergelands formspråk var preget av München-skolen. Han arbeidet omhyggelig med figurtegningen […] I senere bilder gjorde påvirkningen fra fransk kunst og friluftsmaleriet seg mer gjeldende. Bildene fikk etter hvert en lysere tone og friere og dristigere penselstrøk […] Foruten historiemalerier, malte Wergeland også kostymebilder, portretter, genrebilder og motiver fra seterliv og fra kysten.” Hagemann og Wollebæk side 470Katalognummer: 119Vurdering kr. 280.000-320.000

Juleauksjonen 2011 – tirsdag 6. desember kl. 18

Blomqvist Kunsthandel as

Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo
Telefon 22 70 87 70
art@blomqvist.no

Åpningstider
Mandag – fredag kl 10.00-17.00
Lørdag Stengt


Visning Juleauksjon 2011: 29.11 – 05.12

Visning Juleauksjon 2011:
tirsdag 29. november kl. 11-17
onsdag 30. november kl. 11-17
torsdag 1. desember kl. 11-18
fredag 2. desember kl. 11-17
lørdag 3. desember kl. 12-17
søndag 4. desember kl 12-16
mandag 5. desember kl. 11-17

Utvidet åpningstid i forbindelse med visning.

man-fre 11-17 (tor til 19), lør 12-17 og søn 12-16

Blomqvist Nettauksjon

Lille CCVest, Lilleakerveien 14, Oslo

Mandag – fredag kl 10.00-17.00
Torsdag til kl. 19.00
Lørdag kl. 10.00-16.00

Related Images:

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: