Post image for Göteborgs Auktionsverk

Göteborgs Auktionsverk

Välkommen till Göteborgs Auktionsverk

Är det Ditt första besök?
Vill Du veta mer om att gå på auktion?
Vill Du registrera ett kundnummer?

Som kund hos Göteborgs Auktionsverk kan Du nyttja alla våra tjänster, både som köpare och säljare.

Ansök om kundnummer online

Du kan registrera ett kundnummer på hemsidan eller med hjälp av vår personal i Kundtjänst.

Om Du vill ansöka om ett kundnummer ber vi Dig klicka på länken nedan och ange Dina personuppgifter.
Vi kommer verifiera att uppgifterna är korrekta och därefter kontakta Dig per mail med inloggningsuppgifter.
Det kundnummer samt den loginkod som Du blir tilldelad är personliga varför vi ber Dig förvara dem med försiktighet.
Om Du saknar svenskt personnummer vänligen använd den engelskspråkiga versionen av hemsidan.

Att vara registrerad som kund hos Göteborgs Auktionsverk är konstnadsfritt.

När Du blir registrerad Dig som kund hos Göteborgs Auktionsverk godkänner du samtidigt

Hantering av personuppgifter (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda privatpersoner mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. GAV informerar nedan om vilka rättigheter som personuppgiftslagen stadgar samt GAVs hantering av personuppgifter och för vilka ändamål dessa används. Personuppgifter som lämnas i samband med ett uppdrag, försäljning eller köp eller inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande till GAV, behandlas av GAV för administration och fullgörelse av GAVs skyldigheter syftande till auktionsverksamheten och förpliktelser enligt lag.
Personuppgifterna kan komma att användas för marknads- och kundanalyser, statistik samt i marknadsföringssyfte. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom att uppgifter från privata och offentliga register tillförs.

Den som inte vill att hennes/hans personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring, kan skriftligen anmäla detta till GAV och den som önskar få information om eller rättelse av sina personuppgifter, vilka behandlas av GAV, kan inkomma med en skriftlig begäran härom till GAV.

Adress
Göteborgs Auktionsverk  AB
Tredje Långgatan 9
413 03 GÖTEBORG
Kontakta oss
Tel: 031-704 77 00
Fax: 031-704 77 39
Kundtjänst & utlämning
Vardagar: 11.00 – 18.00
Lördagar: 10.00-14.00
Söndagar: Stängt